Tiền ăn giữa ca qua các thời kỳ từ năm 2008 đến năm 2020

(BCTC) Tiền ăn giữa ca theo quy định của nhà nước thay đổi rất nhiều lần từ năm 2008 cho tới nay, để nắm rõ tiền ăn qua các thời kỳ như thế nào để phục vụ tính thuế thu nhập cá nhân và tính đóng bảo hiểm cũng rất quan trọng, BCTC xin thống kê lại tiền ăn giữa ca qua các thời kỳ để dân kế toán chúng ta dễ tra cứu.

1. Tiền ăn giữa ca 450.000 đồng/tháng: Căn cứ vào Thông tư số 22/2008/TT-BLĐTBXH ngày 15 tháng 10 năm 2008

Thời gian áp dụng: từ ngày 01/11/2008 tới ngày 30/04/2009

2. Tiền ăn giữa ca 550.000 đồng/tháng: Căn cứ vào Thông tư số 10/2009/TT-BLĐTBXH ngày 24 tháng 04 năm 2009, Căn cứ thông tư số 06/2010/TT-BLĐTBXH ngày 07 tháng 04 năm 2010.

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/05/2009 tới ngày 14/06/2011

3.  Tiền ăn giữa ca 620.000 đồng/tháng: Căn cứ vào Thông tư số 12/2011/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2011

Thời gian áp dụng: Từ ngày 15/06/2011 tới ngày 30/04/2012

4. Tiền ăn giữa ca 680.000 đồng/tháng: Căn cứ vào Thông tư số 10/2012/TT-BLĐTBXH ngày 26 tháng 04 năm 2012, Căn cứ Thông tư số 18/2013/TT-BLĐTBXH ngày 09 tháng 09 năm 2013

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/05/2012 tới ngày 31/12/2015

5. Tiền ăn giữa ca 730.000 đồng/tháng: Căn cứ vào Thông tư số 26/2016/TT-BLĐTBXH ngày 01 tháng 09 năm 2016

Thời gian áp dụng: Từ ngày 01/01/2016 tới nay.

Trân trọng!

 

 Ý kiến bạn đọc:

Tags:
311 Nguyễn Thị Kiểu, Phường Tân Thới Hiệp, Quận 12, TP.HCM
264A Nguyễn Thị Kiểu, Phường Hiệp Thành, Quận 12, TP.HCM
Follow on Facebook
info@baocaotaichinh.vn
028.6286.1819
0909.837.702 – 0988.543.342
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702