Nâng cấp ứng dụng khai thuế HTKK 4.2.2, iHTKK 3.7.6, eTax 1.6.1, iTaxViewer 1.5.7, NTĐT 3.3.4

Ngày 03 tháng 10 năm 2019, Tổng Cục Thuế đã thông báo nâng cấp ứng dụng khai thuế HTKK 4.2.2, IHTKK 3.7.6, Etax 1.6.1, NTĐT 3.3.4, etaxviewe 1..5.7 nhằm đáp ứng các quyết định sáp nhập các chị cục thuế tại 35 Cục Thuế trên cả nước!

Tổng cục Thuế thông báo nâng cấp các ứng dụng Khai thuế qua mạng (iHTKK) phiên bản 3.7.6; Thuế điện tử (eTax) phiên bản 1.6.1; Nộp thuế điện tử (NTĐT) phiên bản 3.3.4; Hỗ trợ đọc, xác minh tờ khai, thông báo thuế định dạng XML (iTaxViewer) phiên bản 1.5.7; Hỗ trợ kê khai (HTKK) phiên bản 4.2.2 đáp ứng triển khai các Quyết định số 1672/QĐ-BTC, 1673/QĐ-BTC, 1674/QĐ-BTC, 1675/QĐ-BTC, 1676/QĐ-BTC, 1677/QĐ-BTC, 1678/QĐ-BTC,  1679/QĐ-BTC, 1680/QĐ-BTC, 1681/QĐ-BTC, 1682/QĐ-BTC, 1683/QĐ-BTC, 1684/QĐ-BTC, 1685/QĐ-BTC, 1686/QĐ-BTC, 1687/QĐ-BTC, 1688/QĐ-BTC, 1689/QĐ-BTC, 1690/QĐ-BTC, 1691/QĐ-BTC, 1692/QĐ-BTC, 1693/QĐ-BTC, 1694/QĐ-BTC, 1695/QĐ-BTC, 1696/QĐ-BTC, 1697/QĐ-BTC, 1698/QĐ-BTC, 1699/QĐ-BTC, 1700/QĐ-BTC, 1671/QĐ-BTC ngày 28/8/2019, 1743/QĐ-BTC, 1744/QĐ-BTC ngày 30/8/2019, 1878 /QĐ-BTC, 1879 /QĐ-BTC ngày 20/09/2019 và Quyết định số 1908/QĐ-BTC ngày 26/9/2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc hợp nhất Chi cục Thuế trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh/thành phố Bắc Giang, Bạc Liêu, Bắc Ninh, Bến Tre, Bình Định, Bình Dương, Bình Phước, Cà Mau, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng, Đắk Nông, Đồng Nai, Đồng Tháp, Hà Giang, Hà Tĩnh, Hậu Giang, Hòa Bình, Lai Châu, Lào Cai, Ninh Bình, Quảng Nam, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thái Bình, Thanh Hóa, Trà Vinh, Tuyên Quang, Vĩnh Long, Bà Rịa – Vũng Tàu, Bình Thuận, Tây Ninh, Hải Phòng, Nam Định, Gia Lai. Nội dung cụ thể như sau:

1.  Nâng cấp ứng dụng iHTKK 3.7.6, eTax 1.6.1, NTĐT 3.3.4, HTKK 4.2.2

Cập nhật tên các Chi cục Thuế khu vực trực thuộc 35 Cục Thuế các tỉnh/thành phố trong các ứng dụng như sau:

STT

Tên Chi cục Thuế trước khi hợp nhất

Tên Chi cục Thuế khu vực sau khi hợp nhất hiển thị trên Cổng thông tin điện tử

1

Cục thuế tỉnh Bắc Giang

1.1

Chi cục Thuế huyện Lục Ngạn

Huyện Lục Ngạn - Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động

1.2

Chi cục Thuế huyện Sơn Động

Huyện Sơn Động - Chi cục Thuế khu vực Lục Ngạn - Sơn Động

1.3

Chi cục Thuế huyện Lạng Giang

Huyện Lạng Giang - Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam

1.4

Chi cục Thuế huyện Lục Nam

Huyện Lục Nam - Chi cục Thuế khu vực Lạng Giang - Lục Nam

2

Cục Thuế tỉnh Bạc Liêu

2.1

Chi cục Thuế huyện Hoà Bình

Huyện Hòa Bình - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Vĩnh Lợi

2.2

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lợi

Huyện Vĩnh Lợi - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Vĩnh Lợi

2.3

Chi cục Thuế huyện Phước Long

Huyện Phước Long - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Hồng Dân

2.4

Chi cục Thuế huyện Hồng Dân

Huyện Hồng Dân - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Hồng Dân

3

Cục thuế tỉnh Bắc Ninh

3.1

Chi cục Thuế huyện Thuận Thành

Huyện Thuận Thành - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận

3.2

Chi cục Thuế huyện Gia Bình

Huyện Gia Bình - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận

3.3

Chi cục Thuế huyện Lương Tài

Huyện Lương Tài - Chi cục Thuế khu vực Gia Thuận

3.4

Chi cục Thuế huyện Tiên Du

Huyện Tiên Du - Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ

3.5

Chi cục Thuế huyện Quế Võ

Huyện Quế Võ - Chi cục Thuế khu vực Tiên Du - Quế Võ

4

Cục thuế tỉnh Bến Tre

4.1

Chi cục Thuế huyện Chợ Lách

Huyện Chợ Lách - Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc

4.2

Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Bắc

Huyện Mỏ Cày Bắc - Chi cục Thuế khu vực Chợ Lách - Mỏ Cày Bắc

4.3

Chi cục Thuế thành phố Bến Tre

Thành phố Bến Tre - Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành

4.4

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Bến Tre - Châu Thành

4.5

Chi cục Thuế huyện Mỏ Cày Nam

Huyện Mỏ Cày Nam - Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú

4.6

Chi cục Thuế huyện Thạnh Phú

Huyện Thạnh Phú - Chi cục Thuế khu vực Mỏ Cày Nam - Thạnh Phú

4.7

Chi cục Thuế huyện Ba Tri

Huyện Ba Tri - Chi cục Thuế khu vực Ba Tri - Giồng Trôm

4.8

Chi cục Thuế huyện Giồng Trôm

Huyện Giồng Trôm - Chi cục Thuế khu vực Ba Tri - Giồng Trôm

5

Cục thuế tỉnh Bình Định

5.1

Chi cục Thuế huyện Tây Sơn

Huyện Tây Sơn - Chi cục Thuế khu vực Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

5.2

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh Thạnh - Chi cục Thuế khu vực Tây Sơn - Vĩnh Thạnh

5.3

Chi cục Thuế huyện Tuy Phước

Huyện Tuy Phước - Chi cục Thuế khu vực Tuy Phước - Vân Canh

5.4

Chi cục Thuế huyện Vân Canh

Huyện Vân Canh - Chi cục Thuế khu vực Tuy Phước - Vân Canh

6

Cục thuế tỉnh Bình Dương

6.1

Chi cục Thuế thị xã Tân Uyên

Thị xã Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên

6.2

Chi cục Thuế huyện Bắc Tân Uyên

Huyện Bắc Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên

6.3

Chi cục Thuế huyện Phú Giáo

Huyện Phú Giáo - Chi cục Thuế khu vực Tân Uyên

6.4

Chi cục Thuế thị xã Bến Cát

Thị xã Bến Cát - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

6.5

Chi cục Thuế huyện Bàu Bàng

Huyện Bàu Bàng - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

6.6

Chi cục Thuế huyện Dầu Tiếng

Huyện Dầu Tiếng - Chi cục Thuế khu vực Bến Cát

7

Cục thuế tỉnh Bình Phước

7.1

Chi cục Thuế thị xã Bình Long

Thị xã Bình Long - Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản

7.2

Chi cục Thuế huyện Hớn Quản

Huyện Hớn Quản - Chi cục Thuế khu vực Bình Long - Hớn Quản

7.3

Chi cục Thuế thành phố Đồng Xoài

Thành phố Đồng Xoài - Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú

7.4

Chi cục Thuế huyện Đồng Phú

Huyện Đồng Phú - Chi cục Thuế khu vực Đồng Xoài - Đồng Phú

7.5

Chi cục Thuế huyện Lộc Ninh

Huyện Lộc Ninh - Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp

7.6

Chi cục Thuế huyện Bù Đốp

Huyện Bù Đốp - Chi cục Thuế khu vực Lộc Ninh - Bù Đốp

7.7

Chi cục Thuế thị xã Phước Long

Thị xã Phước Long - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng

7.8

Chi cục Thuế huyện Bù Gia Mập

Huyện Bù Gia Mập - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng

7.9

Chi cục Thuế huyện Phú Riềng

Huyện Phú Riềng - Chi cục Thuế khu vực Phước Long - Bù Gia Mập - Phú Riềng

8

Cục Thuế tỉnh Cà Mau

8.1

Chi cục Thuế thành phố Cà Mau

Thành phố Cà Mau - Chi cục Thuế khu vực II

8.2

Chi cục Thuế huyện Đầm Dơi

Huyện Đầm Dơi - Chi cục Thuế khu vực II

8.3

Chi cục Thuế huyện Cái Nước

Huyện Cái Nước - Chi cục Thuế khu vực III

8.4

Chi cục Thuế huyện Phú Tân

Huyện Phú Tân - Chi cục Thuế khu vực III

8.5

Chi cục Thuế huyện Trần Văn Thời

Huyện Trần Văn Thời - Chi cục Thuế khu vực III

8.6

Chi cục Thuế huyện Thới Bình

Huyện Thới Bình - Chi cục Thuế khu vực IV

8.7

Chi cục Thuế huyện U Minh

Huyện U Minh - Chi cục Thuế khu vực IV

9

Cục Thuế Thành phố Cần Thơ

9.1

Chi cục Thuế huyện Cờ Đỏ

Huyện Cờ Đỏ - Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai

9.2

Chi cục Thuế huyện Thới Lai

Huyện Thới Lai - Chi cục Thuế khu vực Cờ Đỏ - Thới Lai

9.3

Chi cục Thuế quận Thốt Nốt

Quận Thốt Nốt - Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh

9.4

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thạnh

Huyện Vĩnh Thạnh - Chi cục Thuế khu vực Thốt Nốt - Vĩnh Thạnh

10

Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

10.1

Chi cục Thuế huyện An Biên

Huyện An Biên - Chi cục Thuế khu vực An Biên - An Minh

10.2

Chi cục Thuế huyện An Minh

Huyện An Minh - Chi cục Thuế khu vực An Biên - An Minh

10.3

Chi cục Thuế huyện Hòn Đất

Huyện Hòn Đất - Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất - Kiên Lương

10.4

Chi cục Thuế huyện Kiên Lương

Huyện Kiên Lương - Chi cục Thuế khu vực Hòn Đất - Kiên Lương

10.5

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Hiệp

10.6

Chi cục Thuế huyện Tân Hiệp

Huyện Tân Hiệp - Chi cục Thuế khu vực Châu Thành - Tân Hiệp

10.7

Chi cục Thuế huyện Giồng Riềng

Huyện Giồng Riềng - Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng - Gò Quao

10.8

Chi cục Thuế huyện Gò Quao

Huyện Gò Quao - Chi cục Thuế khu vực Giồng Riềng - Gò Quao

10.9

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Thuận

Huyện Vĩnh Thuận - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận - U Minh Thượng

10.10

Chi cục Thuế huyện U Minh Thượng

Huyện U Minh Thượng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Thuận - U Minh Thượng

11

Cục Thuế tỉnh Cao Bằng

11.1

Chi cục Thuế huyện Phục Hòa

Huyện Phục Hòa - Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa - Quảng Uyên

11.2

Chi cục Thuế huyện Quảng Uyên

Huyện Quảng Uyên - Chi cục Thuế khu vực Phục Hòa - Quảng Uyên

11.3

Chi cục Thuế huyện Nguyên Bình

Huyện Nguyên Bình - Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình - Thông Nông

11.4

Chi cục Thuế huyện Thông Nông

Huyện Thông Nông - Chi cục Thuế khu vực Nguyên Bình - Thông Nông

12

Cục Thuế tỉnh Đắk Nông

12.1

Chi cục Thuế thị xã Gia Nghĩa

Thị xã Gia Nghĩa - Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong

12.2

Chi cục Thuế huyện Đắk Glong

Huyện Đắk Glong - Chi cục Thuế khu vực Gia Nghĩa - Đắk Glong

12.3

Chi cục Thuế huyện Đắk R'Lấp

Huyện Đắk R'Lấp - Chi cục Thuế khu vực Đắk R'Lấp - Tuy Đức

12.4

Chi cục Thuế huyện Tuy Đức

Huyện Tuy Đức - Chi cục Thuế khu vực Đắk R'Lấp - Tuy Đức

13

Cục Thuế tỉnh Đồng Nai

13.1

Chi cục Thuế thành phố Long Khánh

Thành phố Long Khánh - Chi cục Thuế khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ

13.2

Chi cục Thuế huyện Cẩm Mỹ

Huyện Cẩm Mỹ - Chi cục Thuế khu vực Long Khánh - Cẩm Mỹ

13.3

Chi cục Thuế huyện Định Quán

Huyện Định Quán - Chi cục Thuế khu vực Định Quán - Tân Phú

13.4

Chi cục Thuế huyện Tân Phú

Huyện Tân Phú - Chi cục Thuế khu vực Định Quán - Tân Phú

13.5

Chi cục Thuế huyện Long Thành

Huyện Long Thành - Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch

13.6

Chi cục Thuế huyện Nhơn Trạch

Huyện Nhơn Trạch - Chi cục Thuế khu vực Long Thành - Nhơn Trạch

13.7

Chi cục Thuế huyện Trảng Bom

Huyện Trảng Bom - Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất

13.8

Chi cục Thuế huyện Thống Nhất

Huyện Thống Nhất - Chi cục Thuế khu vực Trảng Bom - Thống Nhất

14

Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp

14.1

Chi cục Thuế thị xã Hồng Ngự

Thị xã Hồng Ngự - Chi cục Thuế khu vực 3

14.2

Chi cục Thuế huyện Hồng Ngự

Huyện Hồng Ngự - Chi cục Thuế khu vực 3

14.3

Chi cục Thuế huyện Tháp Mười

Huyện Tháp Mười - Chi cục Thuế khu vực 4

14.4

Chi cục Thuế huyện Cao Lãnh

Huyện Cao Lãnh - Chi cục Thuế khu vực 4

14.5

Chi cục Thuế huyện Lấp Vò

Huyện Lấp Vò - Chi cục Thuế khu vực 5

14.6

Chi cục Thuế huyện Lai Vung

Huyện Lai Vung - Chi cục Thuế khu vực 5

14.7

Chi cục Thuế huyện Tam Nông

Huyện Tam Nông - Chi cục Thuế khu vực 6

14.8

Chi cục Thuế huyện Tân Hồng

Huyện Tân Hồng - Chi cục Thuế khu vực 6

15

Cục Thuế Hà Giang

15.1

Chi cục Thuế huyện Quản Bạ

Huyện Quản Bạ - Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh

15.2

Chi cục Thuế huyện Yên Minh

Huyện Yên Minh - Chi cục Thuế khu vực Quản Bạ - Yên Minh

15.3

Chi cục Thuế huyện Đồng Văn

Huyện Đồng Văn - Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc

15.4

Chi cục Thuế huyện Mèo Vạc

Huyện Mèo Vạc - Chi cục Thuế khu vực Đồng Văn - Mèo Vạc

15.5

Chi cục Thuế huyện Bắc Quang

Huyện Bắc Quang - Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang - Quang Bình

15.6

Chi cục Thuế huyện Quang Bình

Huyện Quang Bình - Chi cục Thuế khu vực Bắc Quang - Quang Bình

15.7

Chi cục Thuế huyện Hoàng Su Phì

Huyện Hoàng Su Phì - Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì - Xín Mần

15.8

Chi cục Thuế huyện Xín Mần

Huyện Xín Mần - Chi cục Thuế khu vực Hoàng Su Phì - Xín Mần

16

Cục Thuế tỉnh Hà Tĩnh

16.1

Chi cục Thuế thành phố Hà Tĩnh

Thành phố Hà Tĩnh - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên

16.2

Chi cục Thuế huyện Cẩm Xuyên

Huyện Cẩm Xuyên - Chi cục Thuế khu vực thành phố Hà Tĩnh - Cẩm Xuyên

16.3

Chi cục Thuế huyện Thạch Hà

Huyện Thạch Hà - Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà

16.4

Chi cục Thuế huyện Lộc Hà

Huyện Lộc Hà - Chi cục Thuế khu vực Thạch Hà - Lộc Hà

16.5

Chi cục Thuế huyện Hương Khê

Huyện Hương Khê - Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang

16.6

Chi cục Thuế huyện Vũ Quang

Huyện Vũ Quang - Chi cục Thuế khu vực Hương Khê - Vũ Quang

16.7

Chi cục Thuế thị xã Hồng Lĩnh

Thị xã Hồng Lĩnh - Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc

16.8

Chi cục Thuế huyện Can Lộc

Huyện Can Lộc - Chi cục Thuế khu vực thị xã Hồng Lĩnh - Can Lộc

17

Cục Thuế tỉnh Hậu Giang

17.1

Chi cục Thuế thành phố Vị Thanh

Thành phố Vị Thanh - Chi cục Thuế khu vực I

17.2

Chi cục Thuế huyện Vị Thủy

Huyện Vị Thủy - Chi cục Thuế khu vực I

17.3

Chi cục Thuế huyện Châu Thành A

Huyện Châu Thành A - Chi cục Thuế khu vực IV

17.4

Chi cục Thuế huyện Châu Thành

Huyện Châu Thành - Chi cục Thuế khu vực IV

18

Cục Thuế tỉnh Hòa Bình

18.1

Chi cục Thuế huyện Cao Phong

Huyện Cao Phong - Chi cục Thuế khu vực Cao Phong - Tân Lạc

18.2

Chi cục Thuế huyện Tân Lạc

Huyện Tân Lạc - Chi cục Thuế khu vực Cao Phong - Tân Lạc

18.3

Chi cục Thuế huyện Lạc Sơn

Huyện Lạc Sơn - Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy

18.4

Chi cục Thuế huyện Yên Thủy

Huyện Yên Thủy - Chi cục Thuế khu vực Lạc Sơn - Yên Thủy

18.5

Chi cục Thuế huyện Kim Bôi

Huyện Kim Bôi - Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy

18.6

Chi cục Thuế huyện Lạc Thủy

Huyện Lạc Thủy - Chi cục Thuế khu vực Kim Bôi - Lạc Thủy

18.7

Chi cục Thuế thành phố Hòa Bình

Thành phố Hòa Bình - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc

18.8

Chi cục Thuế huyện Đà Bắc

Huyện Đà Bắc - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc

18.9

Chi cục Thuế huyện Kỳ Sơn

Huyện Kỳ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Hòa Bình - Đà Bắc

19

Cục Thuế tỉnh Lai Châu

19.1

Chi cục Thuế huyện Than Uyên

Huyện Than Uyên - Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên

19.2

Chi cục Thuế huyện Tân Uyên

Huyện Tân Uyên - Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân Uyên

19.3

Chi cục Thuế thành phố Lai Châu

Thành phố Lai Châu - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường

19.4

Chi cục Thuế huyện Tam Đường

Huyện Tam Đường - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Lai Châu - Tam Đường

20

Cục Thuế tỉnh Lào Cai

20.1

Chi cục Thuế huyện Bắc Hà

Huyện Bắc Hà - Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai

20.2

Chi cục Thuế huyện Si Ma Cai

Huyện Si Ma Cai - Chi cục Thuế khu vực Bắc Hà - Si Ma Cai

21

Cục Thuế tỉnh Ninh Bình

21.1

Chi cục Thuế thành phố Tam Điệp

Thành phố Tam Điệp - Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô

21.2

Chi cục Thuế huyện Yên Mô

Huyện Yên Mô - Chi cục Thuế khu vực Tam Điệp - Yên Mô

21.3

Chi cục Thuế thành phố Ninh Bình

Thành phố Ninh Bình - Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư

21.4

Chi cục Thuế huyện Hoa Lư

Huyện Hoa Lư - Chi cục Thuế khu vực Ninh Bình - Hoa Lư

22

Cục Thuế tỉnh Quảng Nam

22.1

Chi cục Thuế huyện Bắc Trà My

Huyện Bắc Trà My - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước

22.2

Chi cục Thuế huyện Nam Trà My

Huyện Nam Trà My - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước

22.3

Chi cục Thuế huyện Tiên Phước

Huyện Tiên Phước - Chi cục Thuế khu vực Trà My - Tiên Phước

22.4

Chi cục Thuế huyện Đông Giang

Huyện Đông Giang - Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang

22.5

Chi cục Thuế huyện Tây Giang

Huyện Tây Giang - Chi cục Thuế khu vực Đông Giang - Tây Giang

22.6

Chi cục Thuế huyện Quế Sơn

Huyện Quế Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức

22.7

Chi cục Thuế huyện Nông Sơn

Huyện Nông Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức

22.8

Chi cục Thuế huyện Hiệp Đức

Huyện Hiệp Đức - Chi cục Thuế khu vực Quế Sơn - Nông Sơn - Hiệp Đức

23

Cục Thuế tỉnh Quảng Ninh

23.1

Chi cục Thuế thành phố Cẩm Phả

Thành phố Cẩm Phả - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô

23.2

Chi cục Thuế huyện Vân Đồn

Huyện Vân Đồn - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô

23.3

Chi cục Thuế huyện Cô Tô

Huyện Cô Tô - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Phả - Vân Đồn - Cô Tô

23.4

Chi cục Thuế thành phố Hạ Long

Thành phố Hạ Long - Chi cục Thuế khu vực Hạ Long - Hoành Bồ

23.5

Chi cục Thuế huyện Hoành Bồ

Huyện Hoành Bồ - Chi cục Thuế khu vực Hạ Long - Hoành Bồ

24

Cục Thuế tỉnh Quảng Trị

24.1

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Linh

Huyện Vĩnh Linh - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh

24.2

Chi cục Thuế huyện Gio Linh

Huyện Gio Linh - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Linh - Gio Linh

24.3

Chi cục Thuế thành phố Đông Hà

Thành phố Đông Hà - Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ

24.4

Chi cục Thuế huyện Cam Lộ

Huyện Cam Lộ - Chi cục Thuế khu vực Đông Hà - Cam Lộ

25

Cục Thuế tỉnh Thái Bình

25.1

Chi cục Thuế huyện Tiền Hải

Huyện Tiền Hải - Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương

25.2

Chi cục Thuế huyện Kiến Xương

Huyện Kiến Xương - Chi cục Thuế khu vực Tiền Hải - Kiến Xương

26

Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa

26.1

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Lộc

Huyện Vĩnh Lộc - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành

26.2

Chi cục Thuế huyện Thạch Thành

Huyện Thạch Thành - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Lộc - Thạch Thành

26.3

Chi cục Thuế huyện Quan Hóa

Huyện Quan Hóa - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát

26.4

Chi cục Thuế huyện Quan Sơn

Huyện Quan Sơn - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát

26.5

Chi cục Thuế huyện Mường Lát

Huyện Mường Lát - Chi cục Thuế khu vực Quan Hóa - Quan Sơn - Mường Lát

26.6

Chi cục Thuế huyện Ngọc Lặc

Huyện Ngọc Lặc - Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

26.7

Chi cục Thuế huyện Lang Chánh

Huyện Lang Chánh - Chi cục Thuế khu vực Ngọc Lặc - Lang Chánh

26.8

Chi cục Thuế huyện Cẩm Thủy

Huyện Cẩm Thủy - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy - Bá Thước

26.9

Chi cục Thuế huyện Bá Thước

Huyện Bá Thước - Chi cục Thuế khu vực Cẩm Thủy - Bá Thước

26.10

Chi cục Thuế huyện Nga Sơn

Huyện Nga Sơn - Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc

26.11

Chi cục Thuế huyện Hậu Lộc

Huyện Hậu Lộc - Chi cục Thuế khu vực Nga Sơn - Hậu Lộc

26.12

Chi cục Thuế thành phố Thanh Hóa

Thành phố Thanh Hóa - Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn

26.13

Chi cục Thuế huyện Đông Sơn

Huyện Đông Sơn - Chi cục Thuế khu vực thành phố Thanh Hóa - Đông Sơn

27

Cục Thuế tỉnh Trà Vinh

27.1

Chi cục Thuế thị xã Duyên Hải

Thị xã Duyên Hải - Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải

27.2

Chi cục Thuế huyện Duyên Hải

Huyện Duyên Hải - Chi cục Thuế khu vực Duyên Hải

27.3

Chi cục Thuế huyện Tiểu Cần

Huyện Tiểu Cần - Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần - Cầu Kè

27.4

Chi cục Thuế huyện Cầu Kè

Huyện Cầu Kè - Chi cục Thuế khu vực Tiểu Cần - Cầu Kè

28

Cục Thuế tỉnh Tuyên Quang

28.1

Chi cục Thuế huyện Na Hang

Huyện Na Hang - Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình

28.2

Chi cục Thuế huyện Lâm Bình

Huyện Lâm Bình - Chi cục Thuế khu vực Na Hang - Lâm Bình

28.3

Chi cục Thuế huyện Chiêm Hóa

Huyện Chiêm Hóa - Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên

28.4

Chi cục Thuế huyện Hàm Yên

Huyện Hàm Yên - Chi cục Thuế khu vực Chiêm Hóa - Hàm Yên

29

Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long

29.1

Chi cục Thuế thị xã Bình Minh

Thị xã Bình Minh - Chi cục Thuế khu vực II

29.2

Chi cục Thuế huyện Bình Tân

Huyện Bình Tân - Chi cục Thuế khu vực II

29.3

Chi cục Thuế huyện Tam Bình

Huyện Tam Bình - Chi cục Thuế khu vực III

29.4

Chi cục Thuế huyện Trà Ôn

Huyện Trà Ôn - Chi cục Thuế khu vực III

30

Cục Thuế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

30.1

Chi cục Thuế huyện Long Điền

Huyện Long Điền - Chi cục Thuế khu vực Long Điền - Đất Đỏ

30.2

Chi cục Thuế huyện Đất Đỏ

Huyện Đất Đỏ - Chi cục Thuế khu vực Long Điền - Đất Đỏ

30.3

Chi cục Thuế huyện Xuyên Mộc

Huyện Xuyên Mộc - Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức

30.4

Chi cục Thuế huyện Châu Đức

Huyện Châu Đức - Chi cục Thuế khu vực Xuyên Mộc - Châu Đức

31

Cục Thuế tỉnh Bình Thuận

31.1

Chi cục Thuế huyện Đức Linh

Huyện Đức Linh - Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh

31.2

Chi cục Thuế huyện Tánh Linh

Huyện Tánh Linh - Chi cục Thuế khu vực Đức Linh - Tánh Linh

31.3

Chi cục Thuế huyện Bắc Bình

Huyện Bắc Bình - Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong

31.4

Chi cục Thuế huyện Tuy Phong

Huyện Tuy Phong - Chi cục Thuế khu vực Bắc Bình - Tuy Phong

31.5

Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Nam

Huyện Hàm Thuận Nam - Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc

31.6

Chi cục Thuế huyện Hàm Thuận Bắc

Huyện Hàm Thuận Bắc - Chi cục Thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc

32

Cục Thuế tỉnh Tây Ninh

32.1

Chi cục Thuế huyện Hòa Thành

Huyện Hòa Thành - Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu

32.2

Chi cục Thuế huyện Dương Minh Châu

Huyện Dương Minh Châu - Chi cục Thuế khu vực Hòa Thành - Dương Minh Châu

33

Cục Thuế thành phố Hải Phòng

33.1

Chi cục Thuế quận Đồ Sơn

Quận Đồ Sơn - Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy

33.2

Chi cục Thuế huyện Kiến Thụy

Huyện Kiến Thụy - Chi cục Thuế khu vực Đồ Sơn - Kiến Thụy

33.3

Chi cục Thuế huyện Vĩnh Bảo

Huyện Vĩnh Bảo - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng

33.4

Chi cục Thuế huyện Tiên Lãng

Huyện Tiên Lãng - Chi cục Thuế khu vực Vĩnh Bảo - Tiên Lãng

33.5

Chi cục Thuế quận Kiến An

Quận Kiến An - Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão

33.6

Chi cục Thuế huyện An Lão

Huyện An Lão - Chi cục Thuế khu vực Kiến An - An Lão

33.7

Chi cục Thuế quận Hồng Bàng

Quận Hồng Bàng - Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương

33.8

Chi cục Thuế huyện An Dương

Huyện An Dương - Chi cục Thuế khu vực Hồng Bàng - An Dương

34

Cục Thuế tỉnh Nam Định

34.1

Chi cục Thuế thành phố Nam Định

Thành phố Nam Định - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

34.2

Chi cục Thuế huyện Mỹ Lộc

Huyện Mỹ Lộc - Chi cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định - Mỹ Lộc

34.3

Chi cục Thuế huyện Ý Yên

Huyện Ý Yên - Chi cục Thuế khu vực Ý Yên -Vụ Bản

34.4

Chi cục Thuế huyện Vụ Bản

Huyện Vụ Bản - Chi cục Thuế khu vực Ý Yên -Vụ Bản

34.5

Chi cục Thuế huyện Nam Trực

Huyện Nam Trực - Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh

34.6

Chi cục Thuế huyện Trực Ninh

Huyện Trực Ninh - Chi cục Thuế khu vực Nam Ninh

35

Cục Thuế tỉnh Gia Lai

35.1

Chi cục Thuế huyện Chư Sê

Huyện Chư Sê - Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh

35.2

Chi cục Thuế huyện Chư Pưh

Huyện Chư Pưh - Chi cục Thuế khu vực Chư Sê - Chư Pưh

35.3

Chi cục Thuế huyện Ia Grai

Huyện Ia Grai - Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Păh

35.4

Chi cục Thuế huyện Chư Păh

Huyện Chư Păh - Chi cục Thuế khu vực Ia Grai - Chư Păh

35.5

Chi cục Thuế huyện Đak Đoa

Huyện Đak Đoa - Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang

35.6

Chi cục Thuế huyện Mang Yang

Huyện Mang Yang - Chi cục Thuế khu vực Đak Đoa - Mang Yang

35.7

Chi cục Thuế thị xã An Khê

Thị xã An Khê - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro

35.8

Chi cục Thuế huyện Đak Pơ

Huyện Đak Pơ - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro

35.9

Chi cục Thuế huyện Kông Chro

Huyện Kông Chro - Chi cục Thuế khu vực An Khê - Đak Pơ - Kông Chro

2. Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7:

Nâng cấp ứng dụng iTaxViewer phiên bản 1.5.7 đáp ứng các nội dung cập nhật tại mục 1 nêu trên.

Tổ chức, cá nhân nộp thuế có thể kê khai và tải bộ cài iTaxViewer tại: http://kekhaithue.gdt.gov.vn,https://nopthue.gdt.gov.vn, http://thuedientu.gdt.gov.vn và bộ cài HTKK tại http://www.gdt.gov.vn hoặc liên hệ trực tiếp với cơ quan Thuế địa phương để được cung cấp và hỗ trợ trong quá trình cài đặt, sử dụng.

Từ 17h ngày 04/10/2019 đến 8h ngày 07/10/2019, người nộp thuế thuộc các Chi cục Thuế quản lý theo danh sách tại mục 1 sẽ không đăng nhập được vào hệ thống Dịch vụ Thuế điện tử, Nộp thuế điện tử và Khai thuế qua mạng (các hệ thống có cảnh báo không cho phép đăng nhập) để phục vụ công tác hợp nhất các Chi cục Thuế.

Từ 8h ngày 07/10/2019, tổ chức, cá nhân trên địa bàn các quận/ huyện/thị xã thuộc các Chi cục Thuế khu vực nêu trên sử dụng ứng dụng iHTKK phiên bản 3.7.6, eTax phiên bản 1.6.1, NTĐT phiên bản 3.3.4, iTaxViewer phiên bản 1.5.7, HTKK phiên bản 4.2.2 thay cho các phiên bản trước đây và chọn cơ quan thuế quản lý có phần đầu của tên tương ứng với địa bàn của tổ chức, cá nhân người nộp thuế.

Mọi phản ánh, góp ý của tổ chức, cá nhân liên hệ với cơ quan thuế quản lý để được hỗ trợ.                      

Tổng cục Thuế trân trọng thông báo./.Tags:
Ý kiến bạn đọc:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BCTC
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313459793 do sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2015
- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 14/GP-STTTT do Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/02/2021
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thức - Chức danh: Chủ tịch HĐTV - Số điện thoại: 0909 837 702
- Trụ sở chính: 311 Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM
- CN Hà Nội: Nhà số 2, ngõ 816 đường Kim Giang, xóm Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội
- CN Đã Nẵng: Lô 34B1 Bùi Tá Hán, Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng
- TỔNG ĐÀI CSKH: 19006274 - Email: info@baocaotaichinh.vn
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702