Hướng dẫn hồ sơ và các bước đăng ký thành lập Công ty TNHH Một Thành Viên.

(Baocaotaichinh.vn) Muốn kinh doanh thì chúng ta phải thành lập doanh nghiệp, Doanh nghiệp thì có nhiều lại hình, một trong loại hình đó là Công ty TNHH Một Thành Viên, Vậy quy trình thành lập thế nào? các bước ra sao? cần những hồ sơ gì?

I. Căn cứ pháp lý để soạn thảo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp
Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04 tháng 01 năm 2021
Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 01 tháng 05 năm 2021

II. Các hồ sơ cần chuẩn bị để thanh lạp doanh nghiệp

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp (Các thông tin cơ bản cần chuẩn bị): (Mẫu giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp mới nhất)

+ Tên tiếng Việt của doanh nghiệp bao gồm hai thành tố theo thứ tự sau đây (Loại hình doanh nghiệp + tên riêng): Tên loại hình doanh nghiệp được viết là “công ty trách nhiệm hữu hạn” hoặc “công ty TNHH” đối với công ty trách nhiệm hữu hạn;

+ Địa chỉ trụ sở: Nếu địa chỉ thuộc về chung cư thì cần phải có giấy xác nhận Chung cư hoạt động phức hợp do Chủ đầu tư được cấp bởi Sở kế hoạch và Đầu tư;

+ Vốn điều lệ;

+ Ngành nghề kinh doanh dự kiến;

- Sao y công chứng không quá 6 tháng các giấy tờ chứng thực cá nhân của Chủ sở hữu.

- Sao y công chứng không quá 6 tháng các chứng chỉ ngành nghề của một hoặc một số cá nhân theo quy định đối với doanh nghiệp tư nhân kinh doanh các ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có chứng chỉ hành nghề.

- Điều lệ công ty có đầy đủ chữ ký của Chủ sở hữu, người đại diện pháp luật. ( Mẫu điều lệ mới nhất )

- Văn bản xác nhận vốn pháp định của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với công ty kinh doanh ngành, nghề mà theo quy định của pháp luật phải có vốn pháp định.

- Văn bản ủy quyền cho người làm thủ tục ĐKKD trường hợp không phải Chủ sở hữu, người đại diện pháp luật của doanh nghiệp. (Mẫu giấy ủy quyền mới nhất)

III. HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ HỒ SƠ ONLINE https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/online/Default.aspx

PHẦN 1. ĐĂNG NHẬP TÀI KHOẢN VÀ CHỌN LOẠI HÌNH ĐĂNG KÝ:

Bước 1. Đầu tiền, các bạn truy cập vào webstie đăng ký kinh doanh online (đường link trên), màn hình sẽ hiển thị như sau:

Bước 2. Các bạn nhập “Tên đăng nhập”“Mật khẩu”, bấm “Đăng nhập” (theo như mũi tên chỉ dẫn của hình vẽ trên).

Nếu chưa có tài khoản, để tại tài khoản trên trang đăng ký kinh doanh online, vui long xem bài viết này (Link đính kèm).

Bước 3. Sau khi đăng nhập, màn hình hiển thị như sau:

Các bạn bấm chọn “ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP” (theo như mũi tên chỉ dẫn).

Bước 4. Sau khi hoàn thành Bước 3, màn hình hiển ra như sau:

Các bạn tích chọn vào ô “Thành lập doanh nghiệp/đơn vị trực thuộc”. Và bấm “Tiếp theo”.

Bước 5: Sau khi xong bước 4, màn hình hiện ra như sau:

Các bạn tích chọn “Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên”. Và bấm “Tiếp theo”.

Bước 6. Lúc này, màn hình hiện ra như sau:

Các bạn bấm vào “Bắt đầu” để tiến hành kê khai thông tin đăng ký doanh nghiệp online.

PHẦN 2. KÊ KHAI THÔNG TIN:

“Sau đây Đại lý thuế Công ty TNHH BCTC xin hướng dẫn thực tế quy trình đăng ký hồ sơ online cho Công ty TNHH + (tên Công ty), với những thông tin cụ thể như sau:

+ Tên công ty:…………………………..

+ Tên chủ sở hữu:……………….

+ Địa chỉ:…………………….

+ Vốn điều lệ:…………………..

+ Ngành nghề kinh doanh chính:………………….

+ Điện thoại:……………….  Email: …………………….

Các bước điền thông tin được thực hiện như sau:

 • Đăng ký hình thức:

Chọn hình thức “Thành lập mới” và nhấn “Lưu”

 • Địa chỉ trụ sở

B1: Điền đầy đủ 4 cấp địa chỉ (đối với các khu vực không có địa chỉ cụ thể nằm ngoài Thành phố cần ghi rõ Xóm/ Ấp/ Thôn).

B2: Nhấn “Lưu” để hoàn thành tiến trình.

 • Ngành nghề kinh doanh

B1: Tại trường thông tin ta nhập mã ngành nghề 4 số tương ứng rồi nhấn “Chọn”.

B2: Tại mục danh sách ngành nghề kinh doanh đã nhập, ta chọn ngành chính của công ty và công ty và bấm nút “Cập nhật chính”.
B3: Nhấn “Lưu” để hoàn thành.

 • Tên doanh nghiệp

B1: Điền tên đơn vị vào trường dữ liệu tương ứng.

B2: Kiểm tra tên đơn vị 1 lần nữa.

B3: Nhấn “Lưu” để hoàn thành.

 • Thông tin Chủ sở hữu

B1: Nhập đầy đủ thông tin theo giấy chứng thực cá nhân.

B2: Nhấn “Lưu” để hoàn thành.

 • Thông tin về vốn

B1: Nhập vốn điều lệ của công ty.

B2: Nhập tỷ lệ vốn theo nguồn vốn tương ứng và số lượng.

B3: Nhập tỷ lệ vốn theo loại tài sản góp vốn tương ứng và số lượng.

B4: Bấm “Lưu” để hoàn thành.

 • Người đại diện pháp luật

B1: Chọn chức danh của người đại diện pháp luật.

B2: Nhập đầy đủ thông tin theo giấy chứng thực cá nhân.

B3: Nhấn “Lưu” để hoàn thành.

 • Thông tin về thuế

B1: DN chọn địa chỉ dùng để nhận thông báo thuế.

B2: Điền và lựa chọn các trường thông tin sao cho phù hợp với hoạt động của doanh nghiệp.

B3: Nhấn “Lưu” để hoàn thành.

 • Thông tin về bảo hiểm xã hội

Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp và trả lương theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phương thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần.

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào phương thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng.

 • Đăng ký sử dụng hóa đơn

Các doanh nghiệp thành lập mới từ năm 2021 trở đi sẽ phải chọn phương thức sử dụng “Hóa đơn điện tử”.

 • Bước cuối cùng là đính kèm bản Scan các hồ sơ đã được ký đầy đủ và Giấy xác thực cá nhân đã được công chứng.

Đính kèm bản scan các hồ sơ đã được ký đầy đủ và giấy xác thực cá nhân đã được công chứng để hoàn thiện.

Sau khi đính kèm file hoàn tất, tại trang “Khối dữ liệu”:

B1: Chọn “Kiểm tra thông tin”.

B2: Chọn “Chuẩn bị”.

B3: Chọn “Ký số/ Xác thực bằng tài khoản ĐKKD”.

B4: Chọn “Thanh toán”.

B5: Chọn “Nộp hồ sơ”.

Sau khi hoàn tất thanh toán hệ thống sẽ trả về Giấy Biên Nhận qua email đã đăng ký. Đây là giấy hẹn thời gian xử lý hồ sơ của Sở KH & ĐT (3-5 ngày làm việc).

+ Trường hợp hồ sơ bị sai sót, cán bộ xử lý sẽ gửi tệp yêu cầu bổ sung, chỉnh sửa lại hồ sơ, trong tệp này sẽ nêu rõ các khoản mục cần bổ sung, thay đổi để phù hợp với luật pháp hiện hành, mọi thắc mắc có thể liên hệ trực tiếp với cán bộ xử lý thông qua thông tin liên lạc được cung cấp kèm theo, thời hạn để bổ sung trong vòng 60 ngày.

+Trường hợp hồ sơ được chấp thuận, doanh nghiệp chuẩn bị “Giấy ủy quyền (trường hợp người nộp hồ sơ không phải là đại diện pháp luật của doanh nghiệp)” và “Giấy biên nhận” để lên Sở Kế Hoạch & Đầu Tư trực thuộc Thành phố/Tỉnh tương ứng để nhận Giấy Đăng Ký Kinh Doanh kèm theo Giấy xác nhận cơ quan Thuế quản lý của doanh nghiệp.

IV. THỦ THỤC BAN ĐẦU VỚI CƠ QUAN THUẾ:

 1. Tại cơ quan thuế tiếp quản doanh nghiệp, ta nộp bộ hồ sơ đăng thuế ban đầu như sau (Giấy đăng ký phương pháp khấu hao, chế độ kế toán, GPKD, Giấy ủy quyền kèm CMND (nếu người nộp không phải đại diện pháp luật của doanh nghiệp). => Cơ quan Thuế sẽ đóng dấu xác nhận thời gian nộp và trả lại cho doanh nghiệp 1 bản.
 2. Dùng Chữ ký số đăng ký khai thuế điện tử, tờ khai lệ phí môn bài, các tờ khai kế toán liên quan.
 3. Đăng ký sử dụng Hóa đơn điện tử và thông báo phát hành hóa đơn điện tử.
 4. Mở Tài khoản ngân hàng và đăng ký nộp thuế điện tử.

Lưu ý:

* Đối với các DN thành lập mới thì lệ phí môn bài trong năm đầu tiên đó sẽ được miễn trừ, nên các bạn không cần phải làm tờ khai lệ phí môn bài mà sang năm sau làm và nộp cho năm sau thôi.

* Con dấu giờ đây sẽ không cần phải kê khai với Sở KH & ĐT hay CCT nữa, DN tự bảo quản và lưu hành con dấu.

Trên đây là toàn bộ hướng dẫn thành lập CÔNG TY TNHH MTV Chúc các bạn thành công!Tags:
Ý kiến bạn đọc:

THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH BCTC
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0313459793 do sở kế hoạch đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2015
- Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp số 14/GP-STTTT do Sở Thông tin & Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cấp ngày 26/02/2021
- Người chịu trách nhiệm nội dung: Nguyễn Văn Thức - Chức danh: Chủ tịch HĐTV - Số điện thoại: 0909 837 702
- Trụ sở chính: 311 Nguyễn Thị Kiểu, phường Tân Thới Hiệp, quận 12, TP.HCM
- CN Hà Nội: Nhà số 2, ngõ 816 đường Kim Giang, xóm Tràng, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội
- CN Đã Nẵng: Lô 34B1 Bùi Tá Hán, Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng
- TỔNG ĐÀI CSKH: 19006274 - Email: info@baocaotaichinh.vn
Hotline: 0909837702
Zalo: 0909837702 Facebook
      Thuê dịch vụ gọi số 0909837702