TRA CỨU HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THUẾ GTGT 8% HAY 10%

(Theo nghị định số 44/2023/NĐ-CP, Nghị định số 94/2023/NĐ-CP cho năm 2023 và 2024)

✵ ✵ ✵

Lưu ý: Phần mềm đang gom chung các mục thuế suất ( KCT, KKKNT, 5%, 8%) thành 8% nên khi tra cứu thì mọi người lưu ý chỉ quan tâm tới các mặt hàng thuế GTGT đang có mức thuế GTGT là 10% có được giảm áp dụng 8% hay không thôi nhé. Các mặt hàng có thuế suất khác vui lòng kiểm tra kỹ tại các văn bản về thuế GTGT, khi chúng tôi điều chỉnh xong phần thuế GTGT còn lại chúng tôi sẽ thông báo.